072-5741514     |       info@van-langen.com

Algemene voorwaarden

De bewaring der goederen vindt plaats onder de NEKOVRI-voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Een exemplaar hiervan wordt u op verzoek toegezonden of kunt u downloaden vanaf onderstaande PDF link.

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Koel- en Vrieshuis Gebr. van Langen B.Vaanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Contact

Koel- en Vrieshuis Gebr. van Langen B.V.
Middenweg 576 A
1704 BR HEERHUGOWAARD

Postbus 111
1700 AC HEERHUGOWAARD

072-5741514
info@van-langen.com